HACKER, Warren

Hitting Stats
YrTmGABRH2B3BHRRBIBBHBPSBAVEOBPSLG
1949Burbank275010000000.200.200.200
1950Burbank32000000000.000.000.000
1952Trenton3367460003200.090.116.090
1953Trenton37838120006400.145.184.145
1954Trenton4949390106100.184.200.224
1955Trenton34716113017000.155.155.239
1956Trenton3158370006100.121.136.121
1957Trenton2017131001000.176.176.235
1961Harrisburg473000000000.000.000.000
Career281355254941129800.138.157.163

Pitching Stats
YrTmGGSCGWLSVERAIPKBBHBWPBKSho
1949Burbank27002204.6540.27232100
1950Burbank3100105.686.1210000
1952Trenton3230514902.37208.298764003
1953Trenton37347121904.58236.0115805301
1954Trenton4826091926.15168.189521000
1955Trenton34326121304.94207.263735501
1956Trenton31305101505.12184.270787302
1957Trenton201025305.2768.123213002
1961Harrisburg470034174.3549.231184000
Career279163256785194.601170.1498422311209